Gwasanaethau Siop Uwchaled

Siop Uwchaled services

Siop & Swyddfa Bost lleol sy'n darparu cynnyrch lleol ffres a gwasanaethau
A local Shop & Post Office providing fresh local produce & services

Siop Uwchaled  

  • Facebook Social Icon

Ffrwythau a Llysiau - ​Fresh Fruit & Veg

Bara Ffres Dyddiol - Fresh Bread Daily

Papurau Newydd - News Agent

Deunydd Ysgrifennu - Stationery

Cynnyrch Llaeth - ​Fresh Dairy Products

Tobaco - Tobacconist

Cwrw, Gwin a Medd - Beer, Wine & Spirits

Glanhau Dillad - Dry Cleaning

Cacenau Cartref - Homemade Local Cakes

Swyddfa Bost (yn cynnwys Bancio a Gorsaf Dalu)

Post Office (Banking Services & Pay Station)