top of page

Siop Uwchaled  

Siop & Swyddfa Bost lleol sy'n darparu cynnyrch lleol ffres a gwasanaethau
A local Shop & Post Office providing fresh local produce & services
  • Facebook Social Icon

Gwasanaethau Siop Uwchaled

Siop Uwchaled services

Swyddfa Bost (yn cynnwys Bancio a Gorsaf Dalu)

Post Office (Banking Services & Pay Station)

Ffrwythau a Llysiau - ​Fresh Fruit & Veg

Papurau Newydd - News Agent

Cacenau Cartref - Homemade Local Cakes

Cynnyrch Llaeth - ​Fresh Dairy Products

Cwrw, Gwin a Medd - Beer, Wine & Spirits

Bara Ffres Dyddiol - Fresh Bread Daily

Deunydd Ysgrifennu - Stationery

Tobaco - Tobacconist

bottom of page